Vitajte na stránke spoločnosti ENVI s.r.o.

 Environmentálny manažment a poradenstvo
Spoločnosť ENVI s.r.o. pôsobí v oblasti environmentálneho manažmentu a environmentálneho poradenstva. Poskytujeme služby vo všetkých zložkách životného prostredia, ako aj v príbuzných odvetviach. Pomáhame riešiť problémy, ktoré sa u klienta vyskytli v oblasti životného prostredia.

Environmentálny audit a dokumentácia
Spoločnosť ponúka komplexné environmentálne poradenstvo od vybavenia potrebných súhlasov a dokumentácie až po samotné vykonávanie služieb s dôrazom na súlad s platnou legislatívou životného prostredia – vody, odpady, ovzdušie. Environmentálnym auditom preverujeme skutkový stav prevádzky a aktuálnosti dokumentácie u klienta.

Odborné posudky
Spoločnosť ENVI s.r.o. je odborne spôsobilá na spracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

EIA  - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie sa zaoberáme spracovaním zámerov a správ o hodnotení navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj spracovaním odborného posudku na dokumentáciu EIA.

ISO 14001:2015
Súčasťou služieb spoločnosti ENVI s.r.o. je aj poradenstvo pri zavádzaní Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 na úrovni dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia.

Súlad so zákonmi
Nosnou myšlienkou spoločnosti je súlad a dodržiavanie platných právnych predpisov u klienta vo všetkých zložkách životného prostredia.

Bezplatné služby
Úvodnú konzultáciu s klientom poskytujeme bezplatne.

Máte otázku? Napíšte nám…

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner

14001:2015