ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 predstavuje systém environmentálneho manažérstva ako nástroj na vytvorenie firemnej environmentálnej politiky smerujúcej k ochrane životného prostredia. Zavádzaním systému environmentálneho manažérstva (EMS) sa zvyšuje konkurencieschopnosť firmy na domácom i zahraničnom trhu. Prispieva k zlepšeniu environmentálneho správania sa firmy a rešpektovania požiadaviek právnej úpravy v oblasti životného prostredia.

Spoločnosť ENVI s.r.o. ponúka poradenstvo pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 na úrovni zosúladenia prevádzky s podmienkami platnej legislatívy v oblasti životného prostredia. Metodicky usmerňujeme plnenie predmetu normy EMS tak, aby následne vyhovela certifikácii zo strany certifikačnej spoločnosti.


Ponuka spoločnosti ENVI s.r.o.

Zosúladenie prevádzky s podmienkami platnej legislatívy v oblasti životného prostredia
Metodické usmerňovanie plnenia normy ISO 14001:2015
Poradenstvo pri identifikácii základných prvkov normy

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner