Odborné posudky

Spoločnosť ENVI s.r.o. je odborne spôsobilá na vypracovanie odborných posudkov v nasledovných oblastiach:

Odpady – odborný posudok na odpady je vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

EIA  -  odborný posudok k navrhovanej činnosti je vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner