Separovaný zber

Mestám a obciam ponúkame poradenstvo pri realizácii separovaného zberu odpadov a splnení si legislatívnych povinností v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje povinnosti mesta a obce voči občanom.   

Poradenstvo zahŕňa vypracovanie projektu separácie odpadu (zakategorizovanie druhov odpadov, určenie miesta zhromažďovania, najvhodnejšie rozmiestnenie zberných nádob, ich označovanie, spracovanie harmonogramu, návrh propagačných materiálov,....apd.).


Školenia

V rámci ponuky služieb zabezpečujeme školenia v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti ENVI s.r.o. pre všetky zložky v životnom prostredí. Školenia sú určené ako pre jednotlivcov, tak aj pre skupiny, pričom sú vykonávané priamo u klienta a v rozsahu, ktorý si sám zvolí.

Školenia sú predovšetkým určené na zvyšovanie informovanosti a odbornosti pre zamestnancov vo firmách. Mnohé školenia vyplývajú aj z potrieb platnej legislatívy, ako je napríklad preškoľovanie zamestnancov z Havarijných plánov, z manipulácie a zaobchádzania s  odpadmi,  z požiadaviek stanovených príslušnými zákonmi v životnom prostredí.

V rámci školenia vykonaného u klienta poradíme s dotazmi a problémami, ktoré sa týkajú priamo spoločnosti a sú predmetom školenia.  

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner